Θησαυρός


Χαρακτηριστικά

Ο Θησαυρός είναι ένα ειδικού τύπου λεξικό το οποίο επιχειρεί να αποδώσει τις σημασίες λέξεων ή εκφράσεων της νέας ελληνικής μέσω συνωνύμων, αντιθέτων και παραδειγμάτων χρήσης. Αποτελεί προϊόν πολύχρονης και κοπιώδους επεξεργασίας τεσσάρων και πλέον ετών. Η ανάπτυξή του έγινε εξαρχής ηλεκτρονικά (βλ. Λεξικογράφο Θησαυρού) και το περιεχόμενό του οργανώθηκε σε λεξικογραφική βάση δεδομένων, γεγονός το οποίο επέτρεψε σχολαστικούς ελέγχους για την ορθότητα του περιεχομένου του και τη συνέπεια των αναφορών από το ένα λήμμα στο άλλο. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Θησαυρού είναι:

  • Περιέχει ~22.000 λήμματα: 11.500 ουσιαστικά, 5.150 επίθετα, 3.500 ρήματα, 650 εκφράσεις και 1.200 επιρρήματα, προθέσεις και συνδέσμους.
  • Σε κάθε λήμμα υπάρχει διάκριση σημασιών. Τα συνώνυμα, τα αντίθετα και τα παραδείγματα χρήσης ομαδοποιούνται ανά σημασία.
  • Οι λημματικοί τύποι, οι σημασίες τους και τα συνώνυμα/αντίθετα ανά σημασία συνοδεύονται από υφολογικές και πραγματολογικές πληροφορίες.
  • Για οποιαδήποτε λέξη ή φράση, η οποία παίζει το ρόλο συνωνύμου, αντιθέτου ή σχετικής έκφρασης μέσα σε ένα λήμμα, υπάρχει σχεδόν πάντοτε (96%) λήμμα του Θησαυρού που την περιγράφει.
  • Κάθε αναφορά σε πολύσημο συνώνυμο ή αντίθετο συνοδεύεται από αριθμητικό δείκτη, ο οποίος δηλώνει τον αριθμό της σημασίας μέσα στο λήμμα του συνωνύμου ή αντιθέτου.
  • Τα λήμματα συνοδεύονται από αναφορές σε σχετικές εκφράσεις (αν υπάρχουν).

arrow Περιηγηθείτε στην online έκδοση του Θησαυρού.

Εφαρμογές

Στόχος του Θησαυρού είναι να διευκολύνει το χρήστη α) να αποφύγει την επανάληψη λέξεων που φτωχαίνουν το λόγο του - κάνοντας χρήση συνωνύμων, β) να επιλέξει το κατάλληλο συνώνυμο ανάλογα με τα συμφραζόμενα - λαμβάνοντας υπόψη τη διάκριση των συνωνύμων ανάλογα με τη σημασία και με τη βοήθεια παραδειγμάτων χρήσης και γ) να κατανοήσει μια λέξη μέσω μιας άλλης συγγενικής ή αντίθετης σε σημασία λέξης. Ο Θησαυρός διατίθεται στις εξής μορφές: