Λεξικoγράφος Θησαυρού

Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα στιγμιότυπο από το περιβάλλον συγγραφής και επιμέλειας του Θησαυρού:

Thesaurus Editor