Εργαλεία Γλωσσικού Ελέγχου


Περιγραφή

Τα Εργαλεία Γλωσσικού Ελέγχου συμμετέχουν λειτουργικά σε όλα σχεδόν τα σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας κειμένου (π.χ. MS Word, Open Office Writer, Lotus Word Pro) και τα επαγγελματικά εκδοτικά συστήματα (π.χ. Adobe InDesign, Quark Xpress). Επιτρέπουν στους χρήστες (δακτυλογράφους, στοιχειοθέτες, συγγραφείς, μεταφραστές, επιμελητές κτλ.) να διεξαγάγουν αυτόματα μια σειρά ενεργειών επεξεργασίας κειμένου, όπως συλλαβισμός, διόρθωση ορθογραφικών λαθών, διόρθωση γραμματικών και υφολογικών λαθών, εξαγωγή περιλήψεων, μετάφραση από μια φυσική γλώσσα σε μια άλλη κτλ.

Η Neurolingo έχει αναπτύξει τα εξής εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για την επεξεργασία νεοελληνικών κειμένων:

  • Συλλαβιστής: υποδεικνύει τα σημεία συλλαβισμού μιας λέξης, ώστε να μπορεί το σύστημα στοιχειοθεσίας να συλλαβίσει αυτόματα αυτή τη λέξη όταν τείνει να υπερβεί το εκτυπώσιμο περιθώριο.
  • Ορθογράφος: εντοπίζει λέξεις με ορθογραφικά λάθη και προτείνει στο χρήστη εναλλακτικές, ορθογραφικά σωστές λέξεις.
  • Θησαυρός: προτείνει συνώνυμα και αντίθετα για περισσότερες από 22.000 λέξεις (ανεξάρτητα από την κλιτική μορφή των λέξεων αυτών).

arrow Δοκιμάστε online τα Εργαλείων Γλωσσικού Ελέγχου.

Προϊόντα