Λεξικoγράφος Μορφολογικού


Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα στιγμιότυπο από το περιβάλλον συγγραφής και επιμέλειας του Μορφολογικού Λεξικού:

Morphological Lexicon Editor