Περιηγητής Θησαυρού


Ο Περιηγητής του Θησαυρού επιτρέπει την αναζήτηση λημμάτων και την πλοήγηση στην ηλεκτρονική έκδοση του Θησαυρού. Εκτελείται σε περιβάλλοντα Windows 98/2000/XP/2003, Mac OS X και Linux x86. Το λήμμα κάθε λέξης είναι προσπελάσιμο μέσω οποιουδήποτε κλιτικού της τύπου, ακόμα και αν αυτός εισάγεται ανορθόγραφα. Αυτό είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Περιηγητή του Θησαυρού με το Λημματοποιητή και τον Ορθογράφο της Neurolingo. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο του Περιηγητή του Θησαυρού:

Thesaurus Browser

Ο Περιηγητής του Θησαυρού περιέχεται στο CD-ROM που συνοδεύει τον Έντυπο Θησαυρό.