Λεξισκόπιο: εγγράφω

Μάθετε για την ορθογραφία, τη μορφολογία, τον συλλαβισμό και τα συνώνυμα/αντίθετα οποιασδήποτε νεοελληνικής λέξης. Οι λέξεις παραμένουν μάταιοι ήχοι αν δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε.

H νέα ελληνική γλώσσα αποτελείται από ένα υπέροχο κατακλυσμό λέξεων, οι οποίες πηγάζουν στην πλειοψηφία τους από την αρχαία ελληνική. Διαμέσου των αιώνων κάποιες από τις λέξεις άρχισαν να επικαλύπτονται στο νόημα από άλλες και πολλές απέκτησαν πολλαπλές σημασίες.

Το Λεξισκόπιο παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τον συλλαβισμό, τη μορφολογία (κλίση) και τα συνώνυμα και αντίθετα των λέξεων, αλλά και των πιο γνωστών φράσεων και εκφράσεων στις οποίες μια ελληνική λέξη μπορεί να μετέχει.

Εισαγάγετε τη λέξη που σας ενδιαφέρει κατωτέρω και πατήστε Αναζήτηση.


Το Λεξισκόπιο είναι ένα σύνθετο γλωσσικό εργαλείο, το οποίο παρέχει πληροφορίες για μια νεοελληνική λέξη ή φράση, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα του Συλλαβιστή, του Ορθογράφου, του Λημματοποιητή, του Μορφολογικού Λεξικού και του Θησαυρού Συνωνύμων-Αντιθέτων της Neurolingo.

Συλλαβισμός

εγ-γρά-φω

Μορφολογία

εγγράφω ρήμ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ενεστώτας-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αεγγράφωεγγράφουμε & εγγράφομε διαλ.
Βεγγράφειςεγγράφετε
Γεγγράφειεγγράφουν & εγγράφουνε προφ.
Ενεστώτας-Προστακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Βέγγραφεεγγράφετε
Ενεστώτας-Μετοχήεγγράφοντας
Αόριστος-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αενέγραψαεγγράψαμε
Βενέγραψεςεγγράψατε
Γενέγραψεενέγραψαν & εγγράψαν προφ. & εγγράψανε προφ.
Αόριστος-Υποτακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αεγγράψωεγγράψουμε & εγγράψομε διαλ.
Βεγγράψειςεγγράψετε
Γεγγράψειεγγράψουν & εγγράψουνε προφ.
Αόριστος-Προστακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Βέγγραψεεγγράψτε
Αόριστος-Απαρέμφατοεγγράψει
Παρατατικός-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αενέγραφαεγγράφαμε
Βενέγραφεςεγγράφατε
Γενέγραφεενέγραφαν & εγγράφαν προφ. & εγγράφανε προφ.
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ενεστώτας-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αεγγράφομαιεγγραφόμαστε
Βεγγράφεσαιεγγράφεστε & εγγραφόσαστε προφ.
Γεγγράφεταιεγγράφονται
Ενεστώτας-Προστακτική
Πληθυντικός
Βεγγράφεστε
Ενεστώτας-Μετοχήεγγραφόμενος
Αόριστος-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αεγγράφηκα & εγγράφτηκαεγγραφήκαμε & εγγραφτήκαμε
Βεγγράφηκες & εγγράφτηκεςεγγραφήκατε & εγγραφτήκατε
Γεγγράφηκε & εγγράφτηκεεγγράφηκαν & εγγράφτηκαν & εγγραφήκαν προφ. & εγγραφήκανε προφ. & εγγραφτήκαν προφ. & εγγραφτήκανε προφ.
Αόριστος-Υποτακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αεγγραφτώ & εγγραφώεγγραφούμε & εγγραφτούμε
Βεγγραφείς & εγγραφτείςεγγραφείτε & εγγραφτείτε
Γεγγραφεί & εγγραφτείεγγραφούν & εγγραφτούν & εγγραφούνε προφ. & εγγραφτούνε προφ.
Αόριστος-Προστακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Βεγγράψουεγγραφείτε & εγγραφτείτε
Αόριστος-Απαρέμφατοεγγραφεί & εγγραφτεί
Παρατατικός-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αεγγραφόμουν & εγγραφόμουνα προφ. εγγραφόμασταν & εγγραφόμαστε
Βεγγραφόσουν & εγγραφόσουνα προφ. εγγραφόσασταν & εγγραφόσαστε προφ.
Γεγγραφόταν & εγγραφότανε προφ. εγγράφονταν & εγγραφόντανε προφ. & εγγραφόντουσαν προφ.
Παρακείμενος-Μετοχήεγγεγραμμένος

Συνώνυμα - Αντίθετα

εγγράφω ρήμ. λόγ.

  1. Σκαταχωρίζω1, καταγράφω1
  2. Σγράφω6: Τον ενέγραψε στους εκλογικούς καταλόγους. Αδιαγράφω2, ξεγράφω1 προφ.
  3. Σ: ηχογραφώ
  4.  ΜΑΘΗΜ. Σ: γράφω εντός: Εγγράφω τετράγωνο σε κύκλο. Απεριγράφω3

9 Από 10Για τους επισκέπτες του site μας, το Λεξισκόπιο έχει περιορισμό χρήσης τις 10 λέξεις ανά ημέρα. Εγγραφείτε δωρεάν στο site μας για να αποκτήσετε όριο 30 λέξεων ανά ημέρα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προμηθευτείτε την εφαρμογή του Λεξισκόπιου για Κινητά Λεξισκόπιο Mobile App όπου η χρήση λέξεων είναι απεριόριστη.