Συλλαβιστής


Χρησιμότητα

Προκειμένου να επιτύχουν πλήρη στοίχιση στις γραμμές μιας παραγράφου, τα συστήματα ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας μεταφέρουν στην επόμενη γραμμή κάθε λέξη που τείνει να βγει εκτός περιθωρίου, ενώ παράλληλα αυξάνουν ή ελαττώνουν ομοιόμορφα τα κενά ανάμεσα στις λέξεις κάθε γραμμής. Η διαδικασία αυτή δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί όταν οι γραμμές έχουν μικρό μήκος (π.χ. γραμμές σε στήλες εφημερίδων) ή όταν στο τέλος των γραμμών βρίσκονται μεγάλες λέξεις, διότι τότε δημιουργούνται μεγάλα κενά σε κάποιες γραμμές, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την αισθητική του κειμένου και αφήνουν πολύ εκτυπώσιμο χώρο ανεκμετάλλευτο. Στην περίπτωση αυτή, η παραδοσιακή πρακτική του συλλαβισμού των λέξεων στο τέλος των γραμμών είναι αναντικατάστατη. Ο ρόλος του Συλλαβιστή είναι να υποδεικνύει όλα τα πιθανά σημεία συλλαβισμού μιας λέξης.

Χαρακτηριστικά

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νεοελληνικού Συλλαβιστή της Neurolingo είναι τα εξής:

  • Χρησιμοποιεί κανόνες και ένα μικρό λεξικό εξαιρέσεων. Οι κανόνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που υλοποιήθηκαν με ανθρώπινη επιμέλεια σε αντιστοιχία με τους κανόνες συλλαβισμού της Νέας Ελληνικής και σε εκείνους που παρήχθησαν αυτόματα με βάση την πληροφορία συλλαβισμού που υπήρχε στο Μορφολογικό Λεξικό της Neurolingo. Το σύνολο των κανόνων της δεύτερης κατηγορίας εκφράζει την «εκπαίδευση» που έχει υποστεί ο Συλλαβιστής ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει με ορθότητα 24 συνδυασμούς φωνηέντων, οι οποίοι άλλοτε χωρίζονται κατά το συλλαβισμό και άλλοτε όχι (φαινόμενο συνίζησης). Το λεξικό εξαιρέσεων, το οποίο ο Συλλαβιστής συμβουλεύεται πριν την εφαρμογή των κανόνων, περιέχει λεκτικούς τύπους που ενδέχεται να συλλαβιστούν λάθος από τους κανόνες συλλαβισμού. Περιέχει περίπου 300 συλλαβισμένους τύπους, αρκετοί από τους οποίους παρουσιάζουν σημασιολογική ασάφεια, π.χ. ή-πια (έναντι του ή-πι-α), λό-για (έναντι του λό-γι-α), βιά-ζω (έναντι του βι-ά-ζω), δό-λιος (έναντι του δό-λι-ος). Στις περιπτώσεις σημασιολογικής ασάφειας, το λεξικό εξαιρέσεων ωθεί το Συλλαβιστή να μη συλλαβίσει τα φωνήεντα που οδηγούν σε αλλαγή νοήματος.
  • Συλλαβίζει σωστά και τους 1.200.000 λεκτικούς τύπους που υπάρχουν στο Μορφολογικό Λεξικό. Για τύπους που δεν υπάρχουν στο Μορφολογικό Λεξικό, το αναμενόμενο ποσοστό λάθους είναι <0.3% και αφορά μόνο λέξεις που περιέχουν κάποιον από τους 24 προαναφερθέντες συνδυασμούς φωνηέντων.

arrow Δοκιμάστε online το Συλλαβιστή.

Εφαρμογές

Ο Συλλαβιστής συνεργάζεται με τα παρακάτω περιβάλλοντα επεξεργασίας κειμένου:

  • MS Word 2000/2002(XP)/2003 για Windows και Χ/2004 για Macintosh.
  • OpenOffice Writer 1.1-1.5 & 2.0-2.0.2 για Windows, Linux, Solaris x86 και Solaris Sparc.
  • StarOffice Writer 7 & 8 για Windows, Linux, Solaris x86 και Solaris Sparc.
  • NeoOffice Writer 1.1-1.5 & 2.0-2.0.3 για Mac OS X.
  • QuarkXpress 4.03 για Windows.
  • Adobe InDesign 2.0/3.0(CS)/CS2 για Windows και Macintosh.
  • Adobe Photoshop 7.0/8.0(CS)/CS2 για Windows και Macintosh.
  • Adobe Illustrator CS/CS2 για Windows και Macintosh.