Ορθογράφος


Χαρακτηριστικά

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νεοελληνικού Ορθογράφου της Neurolingo είναι τα εξής:

 • Συμβουλεύεται περισσότερα του ενός λεξικά, γενικού και ειδικού λεξιλογίου καθώς και ξενόγλωσσα. Το κυρίως λεξικό προέρχεται από το Μορφολογικό Λεξικό της Neurolingo (~1.200.000 λεκτικοί τύποι), το οποίο εμπλουτίζεται διαρκώς, παράλληλα με τον εμπλουτισμό σώματος δημοσιογραφικών και λογοτεχνικών κειμένων, καθώς επίσης και με τη βοήθεια αναφορών από τους χρήστες του Ορθογράφου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα δευτερευόντων λεξικών αποτελούν το Λεξικό Ελληνικών Τοπωνυμίων (~10.000 ονόματα καποδιστριακών τοπωνυμίων) και το Αγγλικό Λεξικό (200.000 αγγλικοί λεκτικοί τύποι). Το Αγγλικό Λεξικό βοηθά στη διόρθωση ελληνοαγγλικών κειμένων μέσα από περιβάλλοντα όπως τα MS Outlook/Excel/Access, το Mozilla Thunderbird κτλ., τα οποία δεν είναι πολύγλωσσα, αλλά και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ικανοποιητική ανίχνευση της γλώσσας με αλλαγή του πληκτρολογίου (π.χ. MS Word 98 για MAC OS).
 • Η μηχανή αναζήτησης εναλλακτικών τύπων, υλοποιημένη με εξειδικευμένες δομές και αλγορίθμους, καταφέρνει να είναι ταχύτερη από αυτή του αγγλικού διορθωτή του MS Office (~10 φορές).

arrow Δοκιμάστε online τον Ορθογράφο.

Εφαρμογές

Ο Ορθογράφος συνεργάζεται με τα παρακάτω περιβάλλοντα επεξεργασίας κειμένου:

 • MS Office 2000/2002(XP)/2003 για Windows και Χ/2004 για Macintosh.
 • OpenOffice 1.1-1.5 & 2.0-2.0.2 για Windows, Linux, Solaris x86 και Solaris Sparc.
 • StarOffice 7 & 8 για Windows, Linux, Solaris x86 και Solaris Sparc.
 • NeoOffice 1.1-1.5 & 2.0-2.0.3 για Mac OS X.
 • Mozilla Thunderbird 1.5-2.0 για Windows και Linux.
 • Quark Xpress 4.03 για Windows.
 • Adobe InDesign 2.0/3.0(CS)/CS2 για Windows και Macintosh.
 • Adobe Photoshop 7.0/8.0(CS)/CS2 για Windows και Macintosh.
 • Adobe Illustrator CS/CS2 για Windows και Macintosh.