Η Εταιρεία


Ποιοι είμαστε

Η Neurolingo στελεχώνεται από μηχανικούς υπολογιστών και γλωσσολόγους ειδικευμένους στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2005 από τα μέλη της Ομάδας Γλωσσικής Τεχνολογίας της Neurosoft.

Με τι ασχολούμαστε