Υπηρεσίες Έρευνας για MS Office

Η Neurolingo προσφέρει το Συλλαβιστή και το Θησαυρό ως Υπηρεσίες Έρευνας για το MS Office. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει πρώτα να περάσετε από την Είσοδο Μελών.

Σχετικά με τις Υπηρεσίες Έρευνας του MS Office

Οι εφαρμογές του Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher και OneNote) προσφέρουν στο χρήστη τη δυνατότητα να αντλεί πληροφορίες από διάφορες πηγές του Διαδικτύου μέσω των Υπηρεσιών Έρευνας. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα στιγμιότυπο από το MS Word 2003. Η κλήση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Υπηρεσιών Έρευνας γίνονται μέσω του παραθύρου εργασίας με τον τίτλο Research (Έρευνα), στο κόκκινο πλαίσιο δεξιά:

msors