Λεξισκόπιο: δημοσιεύοντας

Μάθετε για την ορθογραφία, τη μορφολογία, τον συλλαβισμό και τα συνώνυμα/αντίθετα οποιασδήποτε νεοελληνικής λέξης. Οι λέξεις παραμένουν μάταιοι ήχοι αν δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε.

H νέα ελληνική γλώσσα αποτελείται από ένα υπέροχο κατακλυσμό λέξεων, οι οποίες πηγάζουν στην πλειοψηφία τους από την αρχαία ελληνική. Διαμέσου των αιώνων κάποιες από τις λέξεις άρχισαν να επικαλύπτονται στο νόημα από άλλες και πολλές απέκτησαν πολλαπλές σημασίες.

Το Λεξισκόπιο παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τον συλλαβισμό, τη μορφολογία (κλίση) και τα συνώνυμα και αντίθετα των λέξεων, αλλά και των πιο γνωστών φράσεων και εκφράσεων στις οποίες μια ελληνική λέξη μπορεί να μετέχει.

Εισαγάγετε τη λέξη που σας ενδιαφέρει κατωτέρω και πατήστε Αναζήτηση.


Το Λεξισκόπιο είναι ένα σύνθετο γλωσσικό εργαλείο, το οποίο παρέχει πληροφορίες για μια νεοελληνική λέξη ή φράση, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα του Συλλαβιστή, του Ορθογράφου, του Λημματοποιητή, του Μορφολογικού Λεξικού και του Θησαυρού Συνωνύμων-Αντιθέτων της Neurolingo.

Συλλαβισμός

δη-μο-σι-εύ-ο-ντας

Μορφολογία

δημοσιεύω ρήμ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ενεστώτας-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αδημοσιεύωδημοσιεύουμε & δημοσιεύομε διαλ.
Βδημοσιεύειςδημοσιεύετε
Γδημοσιεύειδημοσιεύουν & δημοσιεύουνε προφ.
Ενεστώτας-Προστακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Βδημοσίευεδημοσιεύετε
Ενεστώτας-Μετοχήδημοσιεύοντας
Αόριστος-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αδημοσίευσαδημοσιεύσαμε
Βδημοσίευσεςδημοσιεύσατε
Γδημοσίευσεδημοσίευσαν & δημοσιεύσαν προφ. & δημοσιεύσανε προφ.
Αόριστος-Υποτακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αδημοσιεύσωδημοσιεύσουμε & δημοσιεύσομε διαλ.
Βδημοσιεύσειςδημοσιεύσετε
Γδημοσιεύσειδημοσιεύσουν & δημοσιεύσουνε προφ.
Αόριστος-Προστακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Βδημοσίευσεδημοσιεύστε
Αόριστος-Απαρέμφατοδημοσιεύσει
Παρατατικός-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αδημοσίευαδημοσιεύαμε
Βδημοσίευεςδημοσιεύατε
Γδημοσίευεδημοσίευαν & δημοσιεύαν προφ. & δημοσιεύανε προφ.
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ενεστώτας-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αδημοσιεύομαιδημοσιευόμαστε
Βδημοσιεύεσαιδημοσιεύεστε & δημοσιευόσαστε προφ.
Γδημοσιεύεταιδημοσιεύονται
Ενεστώτας-Προστακτική
Πληθυντικός
Βδημοσιεύεστε
Ενεστώτας-Μετοχήδημοσιευόμενος
Αόριστος-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αδημοσιεύτηκα & δημοσιεύθηκα λόγ. δημοσιευτήκαμε & δημοσιευθήκαμε λόγ.
Βδημοσιεύτηκες & δημοσιεύθηκες λόγ. δημοσιευτήκατε & δημοσιευθήκατε λόγ.
Γδημοσιεύτηκε & δημοσιεύθηκε λόγ. δημοσιεύτηκαν & δημοσιευθήκανε λόγ. & δημοσιεύθηκαν λόγ. & δημοσιευτήκαν προφ. & δημοσιευτήκανε προφ.
Αόριστος-Υποτακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αδημοσιευτώ & δημοσιευθώ λόγ. δημοσιευτούμε & δημοσιευθούμε λόγ.
Βδημοσιευτείς & δημοσιευθείς λόγ. δημοσιευτείτε & δημοσιευθείτε λόγ.
Γδημοσιευτεί & δημοσιευθεί λόγ. δημοσιευτούν & δημοσιευθούν λόγ. & δημοσιευθούνε λόγ. & δημοσιευτούνε προφ.
Αόριστος-Προστακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Βδημοσιεύσουδημοσιευτείτε & δημοσιευθείτε λόγ.
Αόριστος-Απαρέμφατοδημοσιευτεί & δημοσιευθεί λόγ.
Παρατατικός-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αδημοσιευόμουν & δημοσιευόμουνα προφ. δημοσιευόμασταν & δημοσιευόμαστε
Βδημοσιευόσουν & δημοσιευόσουνα προφ. δημοσιευόσασταν & δημοσιευόσαστε προφ.
Γδημοσιευόταν & δημοσιευότανε προφ. δημοσιεύονταν & δημοσιευόντανε προφ. & δημοσιευόντουσαν προφ.
Παρακείμενος-Μετοχήδημοσιευμένος

Συνώνυμα - Αντίθετα

δημοσιεύω ρήμ.

Σεκδίδω1


1 Από 10Για τους επισκέπτες του site μας, το Λεξισκόπιο έχει περιορισμό χρήσης τις 10 λέξεις ανά ημέρα. Εγγραφείτε δωρεάν στο site μας για να αποκτήσετε όριο 30 λέξεων ανά ημέρα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προμηθευτείτε την εφαρμογή του Λεξισκόπιου για Κινητά Λεξισκόπιο Mobile App όπου η χρήση λέξεων είναι απεριόριστη.