Λεξισκόπιο: βέλαζε

Μάθετε για την ορθογραφία, τη μορφολογία, τον συλλαβισμό και τα συνώνυμα/αντίθετα οποιασδήποτε νεοελληνικής λέξης. Οι λέξεις παραμένουν μάταιοι ήχοι αν δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε.

H νέα ελληνική γλώσσα αποτελείται από ένα υπέροχο κατακλυσμό λέξεων, οι οποίες πηγάζουν στην πλειοψηφία τους από την αρχαία ελληνική. Διαμέσου των αιώνων κάποιες από τις λέξεις άρχισαν να επικαλύπτονται στο νόημα από άλλες και πολλές απέκτησαν πολλαπλές σημασίες.

Το Λεξισκόπιο παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τον συλλαβισμό, τη μορφολογία (κλίση) και τα συνώνυμα και αντίθετα των λέξεων, αλλά και των πιο γνωστών φράσεων και εκφράσεων στις οποίες μια ελληνική λέξη μπορεί να μετέχει.

Εισαγάγετε τη λέξη που σας ενδιαφέρει κατωτέρω και πατήστε Αναζήτηση.


Το Λεξισκόπιο είναι ένα σύνθετο γλωσσικό εργαλείο, το οποίο παρέχει πληροφορίες για μια νεοελληνική λέξη ή φράση, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα του Συλλαβιστή, του Ορθογράφου, του Λημματοποιητή, του Μορφολογικού Λεξικού και του Θησαυρού Συνωνύμων-Αντιθέτων της Neurolingo.

Συλλαβισμός

βέ-λα-ζε

Μορφολογία

βελάζω ρήμ. μόνο ενεργητική

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ενεστώτας-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αβελάζωβελάζουμε & βελάζομε διαλ.
Ββελάζειςβελάζετε
Γβελάζειβελάζουν & βελάζουνε προφ.
Ενεστώτας-Προστακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Ββέλαζεβελάζετε
Ενεστώτας-Μετοχήβελάζοντας
Αόριστος-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αβέλαξα & βέλασαβελάξαμε & βελάσαμε
Ββέλαξες & βέλασεςβελάξατε & βελάσατε
Γβέλαξε & βέλασεβέλαξαν & βέλασαν & βελάξαν προφ. & βελάξανε προφ. & βελάσαν προφ. & βελάσανε προφ.
Αόριστος-Υποτακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αβελάξω & βελάσωβελάξουμε & βελάσουμε & βελάξομε διαλ. & βελάσομε διαλ.
Ββελάξεις & βελάσειςβελάξετε & βελάσετε
Γβελάξει & βελάσειβελάξουν & βελάσουν & βελάξουνε προφ. & βελάσουνε προφ.
Αόριστος-Προστακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Ββέλαξε & βέλασεβελάξτε & βελάστε
Αόριστος-Απαρέμφατοβελάξει & βελάσει
Παρατατικός-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Αβέλαζαβελάζαμε
Ββέλαζεςβελάζατε
Γβέλαζεβέλαζαν & βελάζαν προφ. & βελάζανε προφ.

8 Από 10Για τους επισκέπτες του site μας, το Λεξισκόπιο έχει περιορισμό χρήσης τις 10 λέξεις ανά ημέρα. Εγγραφείτε δωρεάν στο site μας για να αποκτήσετε όριο 30 λέξεων ανά ημέρα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προμηθευτείτε την εφαρμογή του Λεξισκόπιου για Κινητά Λεξισκόπιο Mobile App όπου η χρήση λέξεων είναι απεριόριστη.