Λεξισκόπιο: αναστενάζει

Μάθετε για την ορθογραφία, τη μορφολογία, τον συλλαβισμό και τα συνώνυμα/αντίθετα οποιασδήποτε νεοελληνικής λέξης. Οι λέξεις παραμένουν μάταιοι ήχοι αν δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε.

H νέα ελληνική γλώσσα αποτελείται από ένα υπέροχο κατακλυσμό λέξεων, οι οποίες πηγάζουν στην πλειοψηφία τους από την αρχαία ελληνική. Διαμέσου των αιώνων κάποιες από τις λέξεις άρχισαν να επικαλύπτονται στο νόημα από άλλες και πολλές απέκτησαν πολλαπλές σημασίες.

Το Λεξισκόπιο παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τον συλλαβισμό, τη μορφολογία (κλίση) και τα συνώνυμα και αντίθετα των λέξεων, αλλά και των πιο γνωστών φράσεων και εκφράσεων στις οποίες μια ελληνική λέξη μπορεί να μετέχει.

Εισαγάγετε τη λέξη που σας ενδιαφέρει κατωτέρω και πατήστε Αναζήτηση.


Το Λεξισκόπιο είναι ένα σύνθετο γλωσσικό εργαλείο, το οποίο παρέχει πληροφορίες για μια νεοελληνική λέξη ή φράση, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα του Συλλαβιστή, του Ορθογράφου, του Λημματοποιητή, του Μορφολογικού Λεξικού και του Θησαυρού Συνωνύμων-Αντιθέτων της Neurolingo.

Συλλαβισμός

α-να-στε-νά-ζει

Μορφολογία

αναστενάζω ρήμ. μόνο ενεργητική

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ενεστώτας-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Ααναστενάζωαναστενάζουμε & αναστενάζομε διαλ.
Βαναστενάζειςαναστενάζετε
Γαναστενάζειαναστενάζουν & αναστενάζουνε προφ.
Ενεστώτας-Προστακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Βαναστέναζεαναστενάζετε
Ενεστώτας-Μετοχήαναστενάζοντας
Αόριστος-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Ααναστέναξααναστενάξαμε
Βαναστέναξεςαναστενάξατε
Γαναστέναξεαναστέναξαν & αναστενάξαν προφ. & αναστενάξανε προφ.
Αόριστος-Υποτακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Ααναστενάξωαναστενάξουμε & αναστενάξομε διαλ.
Βαναστενάξειςαναστενάξετε
Γαναστενάξειαναστενάξουν & αναστενάξουνε προφ.
Αόριστος-Προστακτική
ΕνικόςΠληθυντικός
Βαναστέναξεαναστενάξτε
Αόριστος-Απαρέμφατοαναστενάξει
Παρατατικός-Οριστική
ΕνικόςΠληθυντικός
Ααναστέναζααναστενάζαμε
Βαναστέναζεςαναστενάζατε
Γαναστέναζεαναστέναζαν & αναστενάζαν προφ. & αναστενάζανε προφ.

Συνώνυμα - Αντίθετα

αναστενάζω ρήμ.

Σστενάζω1


9 Από 10Για τους επισκέπτες του site μας, το Λεξισκόπιο έχει περιορισμό χρήσης τις 10 λέξεις ανά ημέρα. Εγγραφείτε δωρεάν στο site μας για να αποκτήσετε όριο 30 λέξεων ανά ημέρα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προμηθευτείτε την εφαρμογή του Λεξισκόπιου για Κινητά Λεξισκόπιο Mobile App όπου η χρήση λέξεων είναι απεριόριστη.