Μετά την εγκατάσταση των Γλωσσικών Εργαλείων για MS OFFICE 2008, το Word "κρασάρει" όταν πραγματοποιεί ορθογραφικό έλεγχο.

Παρακαλούμε να εγκαταστήσετε την νεώτερη έκδοση των γλωσσικών εργαλείων.

Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στην σελίδα Αναβάθμιση Εργαλείων Γλωσσικού Ελέγχου για MS Office 2008