Μετά την εγκατάσταση των Γλωσσικών Εργαλείων για MS OFFICE 2008, το Word "κρασάρει" όταν πραγματοποιεί ορθογραφικό έλεγχο.