Οδηγίες Εγκατάστασης σε NeoOffice 2.0 (PowerPC)

  1. Θεωρούμε ότι έχετε εγκατεστημένο το NeoOffice 2.0 για Mac OS X σε PowerPC και ότι το έχετε ήδη τρέξει μία φορά (οπότε έχουν αρχικοποιηθεί οι παράμετροι λειτουργίας του).
  2. Στο φάκελο macosx_ppc του CD-ROM με τα Εργαλεία Γλωσσικού Ελέγχου για NeoOffice θα βρείτε το αρχείο npt4oomacppc.zip, το οποίο περιέχει τις μηχανές ορθογραφικής διόρθωσης, συλλαβισμού και θησαυρού για το NeoOffice σε πλατφόρμα PowerPC. Μεταφέρτε το στο δίσκο σας και αποσυμπιέστε το με την εντολή:
        unzip npt4oomacppc.zip
    Θα δημιουργηθεί ένας φάκελος με το όνομα macosx_ppc.plt και μέσα σε αυτόν θα βρείτε τα αρχεία neuro_el_spell_1.0.uno.dylib, neuro_el_hyph.1.0.uno.dylib και neuro_el_thes.1.0.uno.dylib.
  3. Στο φάκελο dicts του CD-ROM θα βρείτε τα τρία λεξικά που χρησιμοποιούν οι μηχανές ορθογραφικής διόρθωσης, συλλαβισμού και θησαυρού, δηλ. τα αρχεία sp_el_GR.dic, hp_el_GR.dic και th_el_GR.dic. Αντιγράψτε τα αρχεία αυτά στο φάκελο ~/Library/Preferences/NeoOffice-2.x/user/workbook.
  4. Εκκινήστε το NeoOffice και επιλέξτε το μενού "Tools/Package Manager". Στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί επιλέξτε το "MyPackages" και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Add". Θα ανοίξει το γνωστό παράθυρο διαλόγου με το οποίο επιλέγουμε αρχεία από το δίσκο. Κατευθυνθείτε στο φάκελο macosx_ppc.plt (τον οποίο δημιουργήσατε στο 2ο βήμα) και επιλέξτε το αρχείο neuro_el_spell_1.0.uno.dylib. Το NeoOffice θα εγκαταστήσει έτσι τη μηχανή ορθογραφικής διόρθωσης. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα αρχεία neuro_el_hyph.1.0.uno.dylib και neuro_el_thes.1.0.uno.dylib που θα βρείτε στο φάκελο macosx_ppc.plt, εγκαθιστώντας έτσι τις μηχανές συλλαβισμού και θησαυρού.
  5. Σταματήστε το NeoOffice και εκκινήστε το ξανά. Επιλέξτε το μενού "Tools/Options" και κατευθυνθείτε στο "Language Settings/Writing Aids" για να ενεργοποιήσετε τις τρεις μηχανές (είναι το Βήμα 4 της ενότητας Εγκατάσταση με το "χέρι" από τις οδηγίες εγκατάστασης που υπάρχουν στο CD-ROM).