Η εγκατάσταση των Γλωσσικών Εργαλείων για MS OFFICE 2008 ολοκληρώθηκε χωρίς λάθη. Όταν όμως προσπαθώ να ανοίξω την εφαρμογή "Registration.app" (από το CD) δεν συμβαίνει τίποτα, και έτσι δεν μπορώ να ενεργοποιήσω το προϊόν.

Παρακαλούμε να εγκαταστήσετε την νεώτερη έκδοση των γλωσσικών εργαλείων.

Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στην σελίδα Αναβάθμιση Εργαλείων Γλωσσικού Ελέγχου για MS Office 2008