Νέο site

Το website της Neurolingo αναβαθμίσθηκε σε νέα σύγχρονη έκδοση. Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του παλαιότερου website μας εξακολουθεί να βρίσκεται στο νέο site. Για κάποιες πληροφορίες που ζητούσαν συχνά οι χρήστες μας, έχουμε φροντίσει να μην αλλάξουν οι διευθύνσεις (URLs). Αν για κάποιο λόγο αναζητάτε κάποια πληροφορία που δεν μπορείτε να εντοπίσετε στο νέο site, ή για οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στον webmaster [at] neurolingo [dot] gr (διαχειριστή) του συστήματος.