Ενεργοποίηση Εγκατάστασης Προϊόντος

 

1 Ο Αριθμός Προϊόντος (Product ID) συνοδεύει το CD-ROM των Εργαλείων Γλωσσικoύ Ελέγχου για Microsoft Office 2008 Mac. Πρόκειται για έναν 16-ψήφιο αριθμό.

2 Ο Αριθμός Εγκατάστασης (Installation ID) προέρχεται από τον υπολογιστή σας και τον προσδιορίζει μοναδικά. Πρόκειται για έναν 16-ψήφιο αριθμό.