Ορθογράφος Ιστοσελίδων


Παράδειγμα Λάθους

Ο Ορθογράφος Ιστοσελίδων αποτελεί εφαρμογή του Ορθογράφου της Neurolingo. Σας επιτρέπει να εντοπίσετε ορθογραφικά λάθη σε ελληνικές λέξεις μιας ιστοσελίδας που είναι δημοσιευμένη στο Διαδίκτυο.

Δώστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας που θέλετε να ελέγξετε και πατήστε το κουμπί 'Ορθογραφικός Έλεγχος'. Θα δείτε την ιστοσελίδα που αντιστοιχεί στη διεύθυνση που δώσατε. Οι ελληνικές λέξεις της ιστοσελίδας που δεν περιέχονται στο λεξικό του Ορθογράφου μαρκάρονται με κόκκινο φόντο. Αν κατευθύνετε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε μια λέξη με κόκκινο φόντο, θα δείτε τις εναλλακτικές που προτείνει ο Ορθογράφος, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Διεύθυνση Ιστοσελίδας:
π.χ. http://www.neurolingo.gr/el/index.jsp, http://www.in.gr