Νέα έκδοση των Εργαλείων Γλωσσικού Ελέγχου για MS Office 2008

Οι χρήστες των Εργαλείων Γλωσσικού Ελέγχου για MS Office 2008 μπορούν να καταβιβάσουν την νέα έκδοση των εργαλείων. Η νέα έκδοση παρέχει και υποστήριξη για τo Microsoft Office 2011.