Σύστημα Αυτόματης Εξαγωγής Στοιχείων των ΦΕΚ για την ICAP A.E.

H NEUROLINGO αναλαμβάνει να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης εξαγωγής στοιχείων από ΦΕΚ (event recognition and information extraction) για λογαριασμό της ICAP, της μεγαλύτερης εταιρείας Οικονομικών Πληροφοριών, Εκδόσεων και Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Το σύστημα αυτό θα επεξεργάζεται τα άρθρα των Φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και, αφού εντοπίσει και χαρακτηρίσει αυτόματα τις Ονοματισμένες Οντότητες (Named Entities), θα προβαίνει σε σημασιοσυντακτική ανάλυση και εξαγωγή των γεγονότων που αναφέρονται σε νομικές πράξεις (π.χ. Σύσταση ή Διάλυση Εταιρείας, Αλλαγή Έδρας, Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, κτλ.).