Εργαστήρι εκπαίδευσης στο σχεδιασμό ηλεκτρονικού λεξικού από τη NEUROLINGO σε συνεργασία με το ΚΟΝΤΥΛΙ