Το περιβάλλον «Μνημοσύνη» της Neurolingo στην εκκαθάριση των δεδομένων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ)