Η Neurolingo χορηγός στο Συνέδριο Υπολογιστικής Γλωσσολογίας EACL 2009