Τα Γλωσσικά Εργαλεία για MS OFFICE 2008 δεν λειτουργούν στο Entourage και το Excel.