Χρήση των λεξικών και των βιβλιοθηκών της NEUROLINGO στα γλωσσικά εργαλεία της iSquare (πρώην Rainbow) για Mac OS X