Χρήση των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου της Neurolingo από το Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη